Alonso de Mouço

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1599 actividade na xurisdición de Camariñas

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Alonso de Mouço na xurisdición de Camariñas no ano 1599 (AHUS PROTOCOLOS, C- 3)