Antonio de Lema

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1662 actividade na xurisdición de Cee
1696 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.