A. Polo Hurtado

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1906 actividade na xurisdición de Corcubión
1916 actividade na xurisdición de Corcubión