A. García Rebollar

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1925 actividade na xurisdición de Corcubión