Andrés Pérez de Insua

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1664 actividade na xurisdición de Cee
1695 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.