M. Cáceres

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1940 actividade na xurisdición de Corcubión
1942 actividade na xurisdición de Corcubión