A. García Hernández

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1944 actividade na xurisdición de Corcubión
1948 actividade na xurisdición de Corcubión