Vasco Bermúdez de Miranda y Figueroa

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1665 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.