Juan da Pena de Perrúa

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1659 actividade na xurisdición de Fisterra
1689 actividade na xurisdición de Fisterra

Notas

 Notario de número de Fisterra e da súa xurisdición.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.