Juan Bermúdez de la Rúa

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1689 actividade na xurisdición de Fisterra
1722 actividade na xurisdición de Fisterra

Notas

 Notario de número da xurisdición de Fisterra.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.