Fernando Pérez Valdevieso

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1695 actividade na xurisdición de Fisterra
1722 actividade na xurisdición de Fisterra
1739 actividade na xurisdición de Fisterra

Notas

 Notario de número da vila e xurisdición de Fisterra.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.