Miguel Nieto Montenegro

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1779 actividade na xurisdición de Fisterra

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.