Juan Mançans

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1544 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1549 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1561 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1564 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1566 actividade na xurisdición de Morquintián e Bardullas

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). Ás veces tamén aparece escrito como Maçans, Manzanas ou Manzana.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Mançans na xurisdición de Moraime e Buxantes no ano 1544 (Arquivo Alcaina)