Alberto González de Lema

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1680 actividade na xurisdición de Cee
1710 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 Notario de número da vila de Cee. Existe outro Alberto R. González de Lema.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.