Rodrigo de Luaces

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1657 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1687 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.