Juan de Liñares

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1660 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1707 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.