Alberto Canosa Soneira

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1661 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1682 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.