Gregorio de Ruybal

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1751 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 Notario de número da xurisdición de Moraime e Buxantes.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.