Andrés de Leyra y Castro

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1801 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1830 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1836 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.