Domingo López Freire

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1680 actividade na xurisdición de Cee
1736 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.