Roy de Verdías

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1391 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Existe un case homófono do presente nome: Roy de Verdoas.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.