Afonso de Lema

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1489 actividade na xurisdición de Muxía
1490 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.