Juan Estévez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1534 actividade na xurisdición de Muxía
1540 actividade na xurisdición de Muxía
1549 actividade na xurisdición de Muxía
1549 actividade na xurisdición de Muxía
1562 actividade na xurisdición de Fisterra
1564 actividade na xurisdición de Fisterra

Notas

 Notario de número da vila de Fisterra en 1563.
 Tamén aparece nalgúns documentos como Juan de Estevenes.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Estévez na xurisdición de Muxía no ano 1549 (AGS)

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Estévez na xurisdición de Muxía no ano 1549 (AGS)