Gómez da Costa

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1572 actividade na xurisdición de Muxía
1574 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad). Asina ás veces como Gómez Dacosta.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Gómez da Costa na xurisdición de Muxía no ano 1572 (ARG. R. Audcia. Leg. 22333 / 8)

Imaxe do signum dunha actuación do notario Gómez da Costa na xurisdición de Muxía no ano 1574 (ARG. R. Audcia. Leg. 4350 / 34)