Juan Martínez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1572 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Martínez na xurisdición de Muxía no ano 1572 (ARG. R. Audcia. Leg. 22333 / 8)