Manuel García de Caamaño

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1688 actividade na xurisdición de Cee
1688 actividade na xurisdición de Fisterra
1695 actividade na xurisdición de Cee
1713 actividade na xurisdición de Cee
1713 actividade na xurisdición de Fisterra

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.