Alonso Broz de Castro

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1575 actividade na xurisdición de Muxía
1588 actividade na xurisdición de Muxía
1589 actividade na xurisdición de Muxía
1591 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

Escribano y notario público ynsolidum del número y conçejo de la villa de Mugía.Concuñado de Pedro Martínez Correa, estaban ambos casados con mulleres que eran irmás entre elas.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Alonso Broz de Castro na xurisdición de Muxía no ano 1588 (ARG. R. Audcia. Leg. 20329 / 85)

Imaxe do signum dunha actuación do notario Alonso Broz de Castro na xurisdición de Muxía no ano 1589

Imaxe do signum dunha actuación do notario Alonso Broz de Castro na xurisdición de Muxía no ano 1591 (ARG. R. Audcia. Leg. 1183 / 18)