Juan Péres

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1648 actividade na xurisdición de Vimianzo
1649 actividade na xurisdición de Vimianzo
1650 actividade na xurisdición de Muxía
1670 actividade na xurisdición de Camariñas
1671 actividade na xurisdición de Muxía
1701 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

Notario de número y del concejo de Mugía. Actúa tamén en Buría, un lugar a pé do núcleo da vila de Camariñas.
 Consérvanse 59 protocolos deste notario. A metade da súa produción foi transcrita no transcurso do presente proxecto.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Péres no ano 1660

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Péres na xurisdición de Camariñas no ano 1670

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Péres na xurisdición de Muxía no ano 1671

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan Péres no ano 1697 (ARG. 23359 / 67)