Antonio Sánchez de Busto

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1696 actividade na xurisdición de Muxía
1748 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Veciño de Bardullas. En 1698 despachóuselle título. Renunciou en 1748 en favor de Bernardo Antonio García Romero.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Antonio Sánchez de Busto no ano 1697 (ARG. 23359 / 67)

Imaxe do signum dunha actuación do notario Antonio Sánchez de Busto no ano 1713 (ARG. 17851 / 58)