Bernardo Antonio García Romero y Moscoso

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1749 actividade na xurisdición de Muxía
1785 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Notario de número do concello de Muxía. Veciño da Ponte do Porto. En favor del renunciou en 1748 Antonio Sánchez de Busto. Librou o seu título en 1715.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.