Joseph Antonio Muyño

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1753 actividade na xurisdición de Muxía
1774 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1801 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Título en 1785. Veciño de Moraime. Notario do concello de Muxía. Tamén aparece escrito como José Antonio de Muíño.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.