Manuel Romero Fernández

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1872 actividade na xurisdición de Muxía
1881 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.