Manuel Bermúdez Loureiro

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1883 actividade en localización aínda descoñecida
1888 actividade na xurisdición de Muxía
1897 actividade na xurisdición de Muxía
1898 actividade en localización aínda descoñecida

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.