Diego López de Miranda

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1571 actividade na xurisdición de Vimianzo
1573 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad): Notario del número y concejo del juzgado de Soneira por S. M.
 Residiu en Romarís (aldea da parroquia de Tines, en Vimianzo).
 En 1571 traballou en Camariñas (xurisdición de Vimianzo), nun preito entre mareantes daquela vila e outros de Muxía.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Diego López de Miranda na xurisdición de Soneira no ano 1573