L. Enríquez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1913 actividade na xurisdición de Muxía