O. Valencia

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1914 actividade na xurisdición de Muxía