R. Calvo

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1915 actividade na xurisdición de Muxía