R. Ferrazón

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1915 actividade na xurisdición de Muxía
1926 actividade na xurisdición de Muxía