Manuel Gas Mañá

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1916 actividade na xurisdición de Muxía