C. Ducchi

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1918 actividade na xurisdición de Muxía