A. Pozo

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1927 actividade na xurisdición de Muxía
1929 actividade na xurisdición de Muxía