A. González

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1932 actividade na xurisdición de Muxía
1934 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Non se confunda con A. González López (Agustín). Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.