A. Migolla

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1936 actividade na xurisdición de Muxía
1937 actividade na xurisdición de Muxía