Camariñas

Parroquia (Núcleo urb.)

Esta freguesía de 10.785213 km2, do antigo arciprestado de Nemancos, da antiga xurisdición de Vimianzo, da antiga xurisdición de Camariñas e que actualmente forma parte do concello de Camariñas, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)