Corcubión

Parroquia (Núcleo)

Esta freguesía de 1.6043535 km2, da antiga xurisdición de Corcubión, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Corcubión, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)