Xaviña

Parroquia (Sta. María)

Esta freguesía de 22.896773 km2, do antigo arciprestado de Nemancos, da antiga xurisdición de Vimianzo e que actualmente forma parte do concello de Camariñas, pertenceu, por señorío, a Condado de Altamira, a Condado de Maceda.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)