Fisterra

Parroquia (N.Sra Areas) [cap.]

Esta freguesía de 4.076135 km2, da antiga xurisdición de Fisterra, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Fisterra, pertenceu, por señorío, a Arcebispado de Santiago.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)