Moraime

Parroquia (S. Xiao)

Esta freguesía de 20.9454585 km2, da antiga xurisdición de Moraime e Buxantes, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Muxía, pertenceu, por señorío, a Orde de San Bieito.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)