Ozón

Parroquia (S. Martiño)

Esta freguesía de 24.6002295 km2, da antiga xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña, do antigo arciprestado de Nemancos e que actualmente forma parte do concello de Muxía, pertenceu, por señorío, a Orde de San Bieito.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)