Nantón

Parroquia (San Pedro)

Esta freguesía de 10.5416965 km2, do antigo arciprestado de Soneira, da antiga xurisdición de Soneira e que actualmente forma parte do concello de Cabana de Bergantiños, pertenceu, por señorío, a Realengo.

 

 

Ver Open Street Map ampliado (respecta a toponimia galega oficial)

 

Ver Bing Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)

 

Ver Google Map ampliado (promove a toponimia deturpada castelanizada)